Jumlah Penduduk

  • Dibaca: 542 Pengunjung

Laki-Laki         : 2421 jiwa

Perempuan    : 2538 jiwa

Total                : 4959 jiwa

  • Dibaca: 542 Pengunjung